ขอรับน้ำใจ

การลงทะเบียนขอใช้บริการโปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์ Regis Online System (ROS)
เนื่องจากการให้บริการมีค่าใช้จ่ายในการเช่า server และการดูแลระบบและอื่นๆ
จึงขอรับน้ำใจจากทุกท่านได้กรุณาบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯและเป็นการแสดงน้ำใจแก่ผู้พัฒนาโปรแกรมด้วยครับ
ชื่อบัญชี นายชัดสกร พิกุลทอง ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 410-0-13728-1

กรอกรายละเอียดในการขอใช้งานระบบ

ข้อมูลโรงเรียน
.dilead.in.th

(เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้กดปุ่ม upload ก่อนบันทึกข้อมูล)

(เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้กดปุ่ม upload ก่อนบันทึกข้อมูล)


ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลการบริจาค

(เลือกตามจิตศรัทธา หรือ ตามจำนวน นร. ที่มาสมัครครับ)

(เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้กดปุ่ม upload ก่อนบันทึกข้อมูล)